TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ wg ZUCHORY

Kalkulator wspomaga obliczenia oraz interpretację wyników testów sprawnościowych oraz wyznacza INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla dzieci/młodzieży oraz osób dorosłych.

Imię: Nazwisko: Płeć: Wiek: [lat]

FITNESS - WYNIKI - INTERPRETACJA:

POMIARYOCENA
0123456
1. Szybkość: n [liczba klaśnięć / 10 s]
2. Skoczność: n [liczba stóp]
3. Siła ramion: [punkty]
4. Gibkość: [punkty]
5. Siła mięśni brzucha: t [s]
6a. Wytrzymałość - czas: t [min]
6b. Wytrzymałość - dystans: s [m]

INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ: