O Projekcie

O Projekcie

Witamy na stronie poświęconej promocji zdrowego stylu życia oraz pierwotnej profilaktyce chorób układu krążenia przeznaczonej dla mieszkańców regionu łódzkiego.

Stan zdrowia mieszkańców regionu łódzkiego w zakresie chorób sercowo-naczyniowych (ch.s-n.) o podłożu miażdżycowym prezentuje się ciągle wysoce niekorzystnie na tle innych województw kraju. Dotyczy to niestety również kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Dawna spuścizna wielkoprzemysłowa, relatywnie niski poziom ekonomiczny mieszkańców aglomeracji łódzkiej oraz specyficzne uwarunkowania socjoekonomiczne – to główne przyczyny, w których upatruje się źródeł złego stanu zdrowia mieszkańców.

Podstawowe tradycyjne czynniki ryzyka rozwoju ch.s-n. takie jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dyslipidemie, palenie tytoniu oraz mała aktywność fizyczna występują często już u młodszych dzieci a ich wczesna identyfikacja oraz monitoring stanowi podstawę skutecznej prewencji.
  • Logo
  • Logo

Kalkulatory ułatwiające interpretację oraz monitoring wskaźników stanu odżywienia, pomiary ciśnienia tętniczego oraz ocenę sprawności fizycznej