• Logo
  • Logo

Zdaniem ekspertów

Blok zawiera opinie oraz krótkie porady ekspertów – głównie pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – na temat tradycyjnych oraz nowych markerów ryzyka ch.s-n. jak również podstawowych zachowań profilaktycznych.
prof. dr n. med. Danuta Chlebna-Sokół

prof. dr n. med. Danuta Chlebna-Sokół

Zaburzenia gospodarki mineralnej kości u dzieci łódzkich

prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

Wczesna profilaktyka chorób układu krążenia oczami kardiologa

prof dr hab. n. med, Wojciech Drygas

prof dr hab. n. med, Wojciech Drygas

Epidemiologia chorób układu krążenia w regionie łódzkim oraz Ocena ryzyka wystąpienia chorób kardiometabolicznych

dr hab. Lucyna Ostrowska

dr hab. Lucyna Ostrowska

Znaczenie diety w profilaktyce chorób układu krążenia

dr hab. n. med. prof. nadzw. Przemysław Kardas

dr hab. n. med. prof. nadzw. Przemysław Kardas

Dobra współpraca lekarz-pacjent podstawą skutecznej terapii chorób sercowo-naczyniowych

prof. dr n. med. Tomasz Kostka

prof. dr n. med. Tomasz Kostka

Aktywność fizyczna osób w podeszłym wieku

dr n. med. Magdalena Kwaśniewska

dr n. med. Magdalena Kwaśniewska

Aktywność fizyczna w prewencji i profilaktyce chorób układu krążenia

dr n. med. Lidia Ostrowska-Nawarycz

dr n. med. Lidia Ostrowska-Nawarycz

Prewencja nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży

dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

Cukrzyca u dzieci i młodzieży

O Projekcie

O Projekcie

Witamy na stronie poświęconej promocji zdrowego stylu życia oraz pierwotnej profilaktyce chorób układu krążenia przeznaczonej dla mieszkańców regionu łódzkiego.

Stan zdrowia mieszkańców regionu łódzkiego w zakresie chorób sercowo-naczyniowych (ch.s-n.) o podłożu miażdżycowym prezentuje się ciągle wysoce niekorzystnie na tle innych województw kraju. Dotyczy to niestety również kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Dawna spuścizna wielkoprzemysłowa, relatywnie niski poziom ekonomiczny mieszkańców aglomeracji łódzkiej oraz specyficzne uwarunkowania socjoekonomiczne – to główne przyczyny, w których upatruje się źródeł złego stanu zdrowia mieszkańców.

Podstawowe tradycyjne czynniki ryzyka rozwoju ch.s-n. takie jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dyslipidemie, palenie tytoniu oraz mała aktywność fizyczna występują często już u młodszych dzieci a ich wczesna identyfikacja oraz monitoring stanowi podstawę skutecznej prewencji.

Autorzy

Bardzo byśmy chcieli aby witryna spełniła rolę integrującą wysiłki wielu z Państwa w zakresie działań ukierunkowanych na pierwotną profilaktykę ch.s-n. oraz wypracowanie optymalnej strategii profilaktycznej dla regionu łódzkiego.

Kalkulatory ułatwiające interpretację oraz monitoring wskaźników stanu odżywienia, pomiary ciśnienia tętniczego oraz ocenę sprawności fizycznej